Artikler/Egnshistorier

Min avisrute

Jeg overtog ruten efter min skolekammerat Jørgen Peter Petersen.

Folk som abonnerede på en avis, fik jo ikke udbragt denne om søndagen, men havde mulighed for selv at hente den på stationen (Allested St.) Det foregik på den måde at man fik et rødt aviskort som man kunne aflevere søndag morgen mod at modtage sin søndagsavis. Aviskortet blev så udbragt til abonnenterne ved den daglige postgang. Brugte man ikke sit kort fik man avisen postomdelt om mandagen sammen med dagens avis. Læs mere her

 

Allesteds gårdbrande 1908

I 1908 brændte der i Allested 5 gårde og 1 hus. Det viste sig at de alle var påsatte. I gennem en del forhør og vidne udsagn blev der i den forbindelse, fortaget en del anholdelser på personer som menes at stå bag de forskellige brande. Det hele startede med at Allested præstegård brændte den 14. april, og her blev en person sigtet for at havde påsat branden, fordi han ikke havde et godt forhold til præsten. Det viste sig senere at det ikke var ham, da det blev bevist at han ikke var i Allested på det tidspunkt.  Den 21. maj brændte så den næste gård, og her blev der rejst tiltale på gårdens karl og pige for at de sammen havde fortaget ildspåsættelsen. Der blev i forbindelse med forskellige afhøringer rejst tvivl om deres forklaringer om hvor de befandt sig på det tidspunkt branden blev påsat. Den 29. juni kom så den næste brandpåsættelse. Her var det så 3 gårde og et hus der brændte ned til grunden. Efter den brand blev der rejst tiltale mod Hans Christian Rasmussen, og den 6. juli 1908 aflagde han fuld tilståelse, at det var ham der havde påsat alle brandende i byen. Derefter blev alle der var sigtet frifundet og løsladt igen. Læs mere herEt uddrag af Notitser og Erindringer af Peder Nielsen Allested Mark

Peder Nielsen fortæller om sin familie både til sin faders og moders sider. Han farfar og farmor købte i slutningen af 1700 tallet et stykke jord på Sanderum Mark, på ca. 16 tdr. land, så vidt vides til en pris på 700 rigsdaler. Det blev så bygget og det var efter nutiden (dette er skrevet i 1913)nogle tarvelige bygninger og jorden var som den yderste by jord, bar og gødningsfattig. Peders far (Niels Pedersen) blev født i 1813, og efter at farfar døde i 1840 overtog min far ejendommen, og i 1841 blev han gift med min moder Maren Knudsdatter fra Heden. De tog så fat på at ombygge ejendommen og forbedre jorden. Da min moder havde set og deltaget i slagtning i sit hjem, begyndte de også at drive slagteri for at kunne tjene til underhold af den efterhånden voksende familie. På ca. 20 år var der kommet 10 børn til. Læs mere her

 

 

En Landsbydrengs erindringer

Tanken har strejfet mig flere gange og jeg har da også ofte prøvet at sætte ord på, men hver gang er det endt ud i, at der nok ikke var nogen, der gad læse om mine erindringer fra mine barndomsår i Allested – men nu er jeg alligevel kommet frem til det resultat, at jeg vil forsøge at nedskrive noget af det, jeg husker fra min barndom og ungdom i en lille midtfynsk landsby i årene efter 2. verdenskrigs afslutning; dog med enkelte tråde lidt længere bagud for at skabe et fundament at skrive ud fra.

Jeg blev født 17. marts i isvinteren 1942 i huset der i dag har adressen Østergade 59. Huset blev bygget 1932 af murermester Marius Hansen. Han havde tre sønner, der alle var i lære hos faderen og da der ikke var så meget arbejde at få dengang, købte han byggegrunde af Chr. Johansen og opførte nogle huse med salg for øje og altså bl.a. mit barndomshjem. Min far købte huset, da han blev gift i 1934. Vi var fem søskende: mine to ældre brødre, tvillingerne Otto og Karl – født 1934, min søster Else født 1940 og min søster Gerda født 1945. Læs mere her

 

Allesteds Bitter
en drik for mange skavanker


Allesteds Bitter var en drik som blev fremstillet af Jørgen Larsen i Allested. Han blev født i 1860. i Allested, hvor han senere overtog sin fædrene gård på Allestedgårdsvej, som han drev samtidig med at han fremstillede Allesteds Bitter. Hvor og hvordan han kom ind på at lave Bitter er ikke arkivet bekendt, men det har efter hvad der findes af oplysninger været en drik som var godt for mange hverdags problemer, som f. eks. kunde være dårlig appetit. I en skrivelse fra en Kamilla fra Haarby, hvor hun omtaler en ung pige, som de helbreder på. Hun havde fået Allesteds Bitter.læs mere her