Artikler/Egnshistorier

Min avisrute

Jeg overtog ruten efter min skolekammerat Jørgen Peter Petersen.

Folk som abonnerede på en avis, fik jo ikke udbragt denne om søndagen, men havde mulighed for selv at hente den på stationen (Allested St.) Det foregik på den måde at man fik et rødt aviskort som man kunne aflevere søndag morgen mod at modtage sin søndagsavis. Aviskortet blev så udbragt til abonnenterne ved den daglige postgang. Brugte man ikke sit kort fik man avisen postomdelt om mandagen sammen med dagens avis. Læs mere her

 

Allesteds gårdbrande 1908

I 1908 brændte der i Allested 5 gårde og 1 hus. Det viste sig at de alle var påsatte. I gennem en del forhør og vidne udsagn blev der i den forbindelse, fortaget en del anholdelser på personer som menes at stå bag de forskellige brande. Det hele startede med at Allested præstegård brændte den 14. april, og her blev en person sigtet for at havde påsat branden, fordi han ikke havde et godt forhold til præsten. Det viste sig senere at det ikke var ham, da det blev bevist at han ikke var i Allested på det tidspunkt.  Den 21. maj brændte så den næste gård, og her blev der rejst tiltale på gårdens karl og pige for at de sammen havde fortaget ildspåsættelsen. Der blev i forbindelse med forskellige afhøringer rejst tvivl om deres forklaringer om hvor de befandt sig på det tidspunkt branden blev påsat. Den 29. juni kom så den næste brandpåsættelse. Her var det så 3 gårde og et hus der brændte ned til grunden. Efter den brand blev der rejst tiltale mod Hans Christian Rasmussen, og den 6. juli 1908 aflagde han fuld tilståelse, at det var ham der havde påsat alle brandende i byen. Derefter blev alle der var sigtet frifundet og løsladt igen. Læs mere herEt uddrag af Notitser og Erindringer af Peder Nielsen Allested Mark

Peder Nielsen fortæller om sin familie både til sin faders og moders sider. Han farfar og farmor købte i slutningen af 1700 tallet et stykke jord på Sanderum Mark, på ca. 16 tdr. land, så vidt vides til en pris på 700 rigsdaler. Det blev så bygget og det var efter nutiden (dette er skrevet i 1913)nogle tarvelige bygninger og jorden var som den yderste by jord, bar og gødningsfattig. Peders far (Niels Pedersen) blev født i 1813, og efter at farfar døde i 1840 overtog min far ejendommen, og i 1841 blev han gift med min moder Maren Knudsdatter fra Heden. De tog så fat på at ombygge ejendommen og forbedre jorden. Da min moder havde set og deltaget i slagtning i sit hjem, begyndte de også at drive slagteri for at kunne tjene til underhold af den efterhånden voksende familie. På ca. 20 år var der kommet 10 børn til. Læs mere her