Artikler/Egnshistorier

Jørgen ”slagter” Nielsen

Jørgen er født 25-02-1945 i Svendborg på Lindekærsvej.  Hans far var nitter på Svendborg værft og mor var hjemmegående. Han gik i skole i Tved fra 1 til 7 klasse. Derefter kom han i lære på Svendborg svineslagteri hvor han stod i lære i 4 år, og blev udlært i 1964. Han kom ind som soldat i Odense med rekrut tid i Fredericia og så tilbage til Odense. Da han kom til Odense var der muligt at melde sig som FN soldat til udstationering på Cypern, hvor han var med på hold 3 og 4 med et halvt år af gangen. Han kom hjem derfra i 1966. I starten han var på Cypern var han Læs mere her

 

 Historien om Allested Maskinfabrik

Fortalt af Esther Bramsen.

Kim Bramsen blev født på Lolland 1919, som nr. 5 ud af en søskendeflok på 9.  Da han var 3 år flyttede de til Sønder Stenderup ved Kolding, hvor han far havde overtaget sine forældres gård. Det var der han havde sin barndom og gik i skole. Efter sin skolegang, som han sluttede efter 7 år, kom han i lærer som smed på Tved Maskinfabrik. Da han var færdig som smed ville han gerne være ingeniør, så han kom til Odense for at læse på Teknikum. Han boede på KFUM pensionatet på Klosterbakken. Da han boede på KFUM pensionatet traf han Esther, som var kokkepige der. Han blev færdig i efteråret 1944. Ret hurtig efter han var færdig som ingeniør blev han ansat på Nordfyns Maskinfabrik.. I 1945 blev han gift med Esther og de flyttede sammen til Bogense, hvor de kom til at bo på Odensevej. Læs mere Her

 

Samtale med Wilfred Johansen

Fragtmand i Allested

Wilfred er født den 24-04-1921 i Bjerreby på Tåsinge, hvor hans forældre Johannes Alfred Johansen og Ester Kirstine født Nielsen boede. Han havde en god barndom, som han husker den. Han gik i skole i Bjerreby skole. De gik hver dag og ikke som andre steder hvor de kun gik hver anden dag om sommeren. Han gik i skole til 7 klasse, hvorefter han kom ud at tjene hos bønnerne. Det gjorde han til han blev 19 år. Så tog han til Jylland hvor han var i brunkulslejerne i godt et ½ års tid, hvorefter han tog videre til Hirtshals hvor det blev havnearbejde han beskæftigede sig med. Det var arbejde med at laste og losse skibe, hvilket godt kunne være lidt hårdt. Da han blev træt af det tog han tilbage til Fyn. Det var lige på den dag at de allierede gik i land i Dun Kirk 1944. Han fik da arbejde hos Mogensen & Dessaus væverier i Odense. Han arbejde som pladsmand i et stykke tid, hvor han passede arbejdet med at hente og bringe varer til  Læs mere Her

 

Vejle-Allesteds drenge omkring 1960.

FRITIDEN.

Ingen mobiltelefon, ingen I pad, få væghængte telefoner og meget få fjernsyn. Vi nød den daglige avis og den gamle radio krydret med den lokale sladder. Pop musikken fik vi fra Radio Luxembourg på langbølge 208 – her åbnede en ny verden sig for tidens teenagere.

Det meste af vores fritidsliv foregik på fodboldbanen i Allested eller legepladsen i Vejle ved siden af gadekæret. Her havde Svend gartner lavet en legeplads med fodboldmål og indhegning, så bolden ikke røg i kæret eller naboernes haver. Om vinteren løb vi på skøjter på gadekæret, hvor vi igen fik hjælp af Svend Gartner, der leverede ishockeymål og udlånte sin fejemaskine til at rense isen for sne. Skøjterne blev spændt fast på vore støvler, gummistøvler eller alm. sko. Så løb vi indtil sålen brækkede af og krævede en tur til Svend Skomager. I vinterhalvåret gik vi til gymnastik. Det foregik på bare fødder, så der blev ikke brød til Svend Skomager ad den vej.

En mindeværdig dag var dengang , jeg fik mine første fodboldstøvler. Hvor var jeg lykkelig. Et par splinternye On Side med trædupper. Dupperne var banket fast i sålen med søm, så det var indlysende, at det på et senere tidspunkt ville gå galt. Sømmene trængte igennem sålen og gled op i foden. Det gjorde sgu` nas. Så skulle de en tur omkring Svend Skomager, men det var en håbløs opgave at reparere, så det kunne holde. Svend skomager må have haft kronede dage. Altså måtte vi spare op til formstøbte støvler med sål og gummidupper ud i èt. Læs mere Her

Mine barndomserindringer. Skrevet af Gunni Vilhelmsen

Fra min tidlig barndom har jeg et ganske bestemt billede på nethinden. Jeg kan den dag i dag se for mig i køkkenet, en lille seng eller en vugge. Jeg var da omkring tre år gammel og havde nydelig fået en lillebror. Lillebroderen fik navnet Finn, levede kun omtrent 3 måneder. Jeg vil tro megen opmærksomhed har været rettet mod Finn,ikke uden grund. Det er måske derfo jeg til stadighed har billedet af sengen eller vuggen i køkkenet. Jeg ærinder også, en stor mand medbringende en taske, trade ind i køkkenet. Det kunne være lægen, det kunne måske også være præsten, idet Finn blev hjemmedøbt samme dag han døde. Jeg fornemmer også svagt kisten med Finns døde legeme, på hestetrukket vogn, blev bragt til Vejle kirkegård. Læs mere Her

Min avisrute

Jeg overtog ruten efter min skolekammerat Jørgen Peter Petersen.

Folk som abonnerede på en avis, fik jo ikke udbragt denne om søndagen, men havde mulighed for selv at hente den på stationen (Allested St.) Det foregik på den måde at man fik et rødt aviskort som man kunne aflevere søndag morgen mod at modtage sin søndagsavis. Aviskortet blev så udbragt til abonnenterne ved den daglige postgang. Brugte man ikke sit kort fik man avisen postomdelt om mandagen sammen med dagens avis. Læs mere her

 

Allesteds gårdbrande 1908

I 1908 brændte der i Allested 5 gårde og 1 hus. Det viste sig at de alle var påsatte. I gennem en del forhør og vidne udsagn blev der i den forbindelse, fortaget en del anholdelser på personer som menes at stå bag de forskellige brande. Det hele startede med at Allested præstegård brændte den 14. april, og her blev en person sigtet for at havde påsat branden, fordi han ikke havde et godt forhold til præsten. Det viste sig senere at det ikke var ham, da det blev bevist at han ikke var i Allested på det tidspunkt.  Den 21. maj brændte så den næste gård, og her blev der rejst tiltale på gårdens karl og pige for at de sammen havde fortaget ildspåsættelsen. Der blev i forbindelse med forskellige afhøringer rejst tvivl om deres forklaringer om hvor de befandt sig på det tidspunkt branden blev påsat. Den 29. juni kom så den næste brandpåsættelse. Her var det så 3 gårde og et hus der brændte ned til grunden. Efter den brand blev der rejst tiltale mod Hans Christian Rasmussen, og den 6. juli 1908 aflagde han fuld tilståelse, at det var ham der havde påsat alle brandende i byen. Derefter blev alle der var sigtet frifundet og løsladt igen. Læs mere her

Et uddrag af Notitser og Erindringer af Peder Nielsen Allested Mark

Peder Nielsen fortæller om sin familie både til sin faders og moders sider. Han farfar og farmor købte i slutningen af 1700 tallet et stykke jord på Sanderum Mark, på ca. 16 tdr. land, så vidt vides til en pris på 700 rigsdaler. Det blev så bygget og det var efter nutiden (dette er skrevet i 1913)nogle tarvelige bygninger og jorden var som den yderste by jord, bar og gødningsfattig. Peders far (Niels Pedersen) blev født i 1813, og efter at farfar døde i 1840 overtog min far ejendommen, og i 1841 blev han gift med min moder Maren Knudsdatter fra Heden. De tog så fat på at ombygge ejendommen og forbedre jorden. Da min moder havde set og deltaget i slagtning i sit hjem, begyndte de også at drive slagteri for at kunne tjene til underhold af den efterhånden voksende familie. På ca. 20 år var der kommet 10 børn til. Læs mere her

 

En Landsbydrengs erindringer

Tanken har strejfet mig flere gange og jeg har da også ofte prøvet at sætte ord på, men hver gang er det endt ud i, at der nok ikke var nogen, der gad læse om mine erindringer fra mine barndomsår i Allested – men nu er jeg alligevel kommet frem til det resultat, at jeg vil forsøge at nedskrive noget af det, jeg husker fra min barndom og ungdom i en lille midtfynsk landsby i årene efter 2. verdenskrigs afslutning; dog med enkelte tråde lidt længere bagud for at skabe et fundament at skrive ud fra.

Jeg blev født 17. marts i isvinteren 1942 i huset der i dag har adressen Østergade 59. Huset blev bygget 1932 af murermester Marius Hansen. Han havde tre sønner, der alle var i lære hos faderen og da der ikke var så meget arbejde at få dengang, købte han byggegrunde af Chr. Johansen og opførte nogle huse med salg for øje og altså bl.a. mit barndomshjem. Min far købte huset, da han blev gift i 1934. Vi var fem søskende: mine to ældre brødre, tvillingerne Otto og Karl – født 1934, min søster Else født 1940 og min søster Gerda født 1945. Læs mere her

 

Allesteds Bitter
en drik for mange skavanker

Allesteds Bitter var en drik som blev fremstillet af Jørgen Larsen i Allested. Han blev født i 1860. i Allested, hvor han senere overtog sin fædrene gård på Allestedgårdsvej, som han drev samtidig med at han fremstillede Allesteds Bitter. Hvor og hvordan han kom ind på at lave Bitter er ikke arkivet bekendt, men det har efter hvad der findes af oplysninger været en drik som var godt for mange hverdags problemer, som f. eks. kunde være dårlig appetit. I en skrivelse fra en Kamilla fra Haarby, hvor hun omtaler en ung pige, som de helbreder på. Hun havde fået Allesteds Bitter.læs mere her