Arkivets adresse:  
Allested – Vejle Skole
Skolevej 4, Allested
5672 Broby

Arkivleder:
Poul Erik Borg
Mobil nr. 29 16 34 02

Post adresse:
Allested – Vejle Arkiv
v/ Poul Erik Borg
Østergade 5, Allested
5672 Broby
E-mail: poulerikborg@os.dk